BẢNG GIÁ DỊCH VỤ THUÊ MÁY CHỦ VÀ CHỖ ĐẶT

(DEDICATE SERVER)

DELL R630 - 12 CORE

CPU: 1 x Intel® Xeon® E3-2678 v3(12 Core/ 24 Thread, 2.5GHz - upto 3.1GHz, 30M cache, 120W)

RAM: 1 x 16GB

HDD: 2 x 600GB SAS

Power: 2 x 750w

Địa chỉ IP: 01

Hạ tầng mạng/ switch core: 10GB

Băng thông trong nước: 200Mbps up to 1Gbps

Lưu lượng thông tin: Không giới hạn

ĐƠN GIÁ

3.990.000 đ/tháng

Đăng ký

DELL R630 - 24 CORE

CPU: 2 x Intel® Xeon® E3-2678 v3(12 Core/ 24 Thread, 2.5GHz - upto 3.5GHz, 30M cache, 80W. Tổng: 24 core/ 48 Thread

RAM: 2 x 32GB

HDD: 2 x 240GB SSD (Cài OS)
2 x 600GB SAS (Data)

Power: 2 x 750W

Địa chỉ IP: 01

Hạ tầng mạng/ switch core: 10GB

Băng thông trong nước: 200Mbps up to 1Gbps

Lưu lượng thông tin: Không giới hạn

ĐƠN GIÁ

5.130.000 đ/tháng

Đăng ký

DELL R630 - 32 CORE

CPU: 2 x Intel® Xeon® E3-2683 v4 (16 Core/32 Thread,2.1GHz-upto 3.0GHz,40M cache,120W). RAM: 2 x 32GB

HDD: 1 x 240GB SSD (cài OS).
2x 600GB SAS (Data, raid 1),

Power: 2 x 750W

Địa chỉ IP: 01

Hạ tầng mạng/ switch core: 10GB

Băng thông trong nước: 200Mbps up to 1Gbps

Lưu lượng thông tin: Không giới hạn

ĐƠN GIÁ

2.750.000 đ/tháng

Đăng ký

DELL R630 - 40 CORE

CPU: 2 x Intel® Xeon® E3-2698 v4, 20 Core/ 40 Thread, 2.2GHz - upto 3.6GHz, 50M cache, 120W. Tổng: 40 core/ 80 Thread

RAM: 2 x 32GB. 01

Tổng 128GB

HDD: 2 x 960GB SSD (Raid 1)

Địa chỉ IP: 01

Hạ tầng mạng/ switch core: 10GB

Băng thông trong nước: 200Mbps up to 1Gbps

Lưu lượng thông tin: Không giới hạn

ĐƠN GIÁ

6.897.000 đ/tháng

Đăng ký

DELL R730 - 12 CORE

CPU: 2x Intel® Xeon® E3-2, 12 Core/ 24 Thread, 2.5GHz - upto 3.5GHz, 30M cache, 80W

(Tổng: 24 core)

RAM: 2x 32GB

HDD: 1x 240GB SSD (cài OS).
2x 600GB SAS (Data, raid 1),

Địa chỉ IP: 01

Hạ tầng mạng/ switch core: 10GB

Băng thông trong nước: 200Mbps up to 1Gbps

Lưu lượng thông tin: Không giới hạn

ĐƠN GIÁ

2.750.000 đ/tháng

Đăng ký

DELL EMC R240 - 4 core

CPU: 1 x Intel® Xeon® E-2124(4 core/ 4 Thread, 8MB Cache, 3.30 GHz upto 4.30GHz)

RAM: 1x 8GB-DDR4 2666MHz

HDD: 2x 1TB SATA

Power: 1 x 250W

Địa chỉ IP: 01

Hạ tầng mạng/ switch core: 10GB

Băng thông trong nước: 200Mbps up to 1Gbps

Lưu lượng thông tin: Không giới hạn

ĐƠN GIÁ

3.420.000 đ/tháng

Đăng ký

DELL EMC R440 - 10 core

CPU: 1 x Intel® Xeon® Silver 4210(10 Core/ 20 Thread, 13.75M Cache, 2.20 GHz - 3.2GHz, 80W

RAM: 1x 16GB

HDD: 2x 600GB SAS

Power: 1x550W

Địa chỉ IP: 01

Hạ tầng mạng/ switch core: 10GB

Băng thông trong nước: 200Mbps up to 1Gbps

Lưu lượng thông tin: Không giới hạn

ĐƠN GIÁ

6.412.000 đ/tháng

Đăng ký

DELL EMC R640 - 8 core

CPU: 1x Intel® Xeon® 8C Silver 4110 (8C/16T 11M Cache, 2.10 GHz)

RAM: 1x 16GB

HDD: 2x 600GB SAS

Địa chỉ IP: 01

Hạ tầng mạng/ switch core: 10GB

Băng thông trong nước: 200Mbps up to 1Gbps

Lưu lượng thông tin: Không giới hạn

ĐƠN GIÁ

4.400.000 đ/tháng

Đăng ký

DELL EMC R740 - 10 core

CPU: 1 x Intel® Xeon® Silver 4210(10 core/ 20 Thread, 13.75 MB Cache, 2.20 GHz - Upto 3.2GHz)

RAM: 1x 32GB

HDD: 2x 600GB SAS

Địa chỉ IP: 01

Hạ tầng mạng/ switch core: 10GB

Băng thông trong nước: 200Mbps up to 1Gbps

Lưu lượng thông tin: Không giới hạn

ĐƠN GIÁ

4.400.000 đ/tháng

Đăng ký

THINKSYSTEM SR530

CPU: 1x Intel® Xeon® Processor SP 4110 8C/16T 2.1G 11M 9.6GT UPI

RAM: 1x 8GB

HDD: 2x 600GB SAS

Địa chỉ IP: 01

Hạ tầng mạng/ switch core: 10GB

Băng thông trong nước: 200Mbps up to 1Gbps

Lưu lượng thông tin: Không giới hạn

ĐƠN GIÁ

3.547.500 đ/tháng

Đăng ký

THINKSYSTEM SR540

CPU: 1x Intel® Xeon® Processor SP 4114 10C/20T 2.2G 13.75M 9.6GT UPI

RAM: 1x 16GB

HDD: 2x 600GB SAS

Địa chỉ IP: 01

Hạ tầng mạng/ switch core: 10GB

Băng thông trong nước: 200Mbps up to 1Gbps

Lưu lượng thông tin: Không giới hạn

ĐƠN GIÁ

4.180.000 đ/tháng

Đăng ký

THINKSYSTEM SR550

CPU: 1x Intel® Xeon® Processor SP 4116 12C/24T 2.1G 16.5M 9.6GT UPI

RAM: 1x 16GB

HDD: 2x 600GB SAS

Địa chỉ IP: 01

Hạ tầng mạng/ switch core: 10GB

Băng thông trong nước: 200Mbps up to 1Gbps

Lưu lượng thông tin: Không giới hạn

ĐƠN GIÁ

4.867.500 đ/tháng

Đăng ký

PROLIANT DL20 G9

CPU: 1x Intel Xeon E3-1220v6 (3.0GHz 4core 8MB 72W 2133Hz)

RAM: 1x 8GB

HDD: 2x 600GB SAS

Địa chỉ IP: 01

Hạ tầng mạng/ switch core: 10GB

Băng thông trong nước: 200Mbps up to 1Gbps

Lưu lượng thông tin: Không giới hạn

ĐƠN GIÁ

2.667.500 đ/tháng

Đăng ký

PROLIANT DL360 GEN10

CPU: 1x Intel® Xeon® Silver 4110 (8-Core, 16-Thread, 2.1 GHz, 85W)

RAM: 1x 16GB

HDD: 2x 600GB SAS

Địa chỉ IP: 01

Hạ tầng mạng/ switch core: 10GB

Băng thông trong nước: 200Mbps up to 1Gbps

Lưu lượng thông tin: Không giới hạn

ĐƠN GIÁ

3.822.500 đ/tháng

Đăng ký

PROLIANT DL380 GEN10

CPU: 1x Intel® Xeon® Silver 4110 (8-Core, 16-Thread, 2.1 GHz, 85W)

RAM: 1x 16GB

HDD: 2x 600GB SAS

Địa chỉ IP: 01

Hạ tầng mạng/ switch core: 10GB

Băng thông trong nước: 200Mbps up to 1Gbps

Lưu lượng thông tin: Không giới hạn

ĐƠN GIÁ

3.960.000 đ/tháng

Đăng ký

IBM SYSTEM X3550 M5

CPU: 1x Intel® Xeon® E5-2620v4 8Core 2.1Ghz 20M cache 8GT/s DMI, 85W

RAM: 1x 8GB

HDD: 2x 600GB SAS

Địa chỉ IP: 01

Hạ tầng mạng/ switch core: 10GB

Băng thông trong nước: 200Mbps up to 1Gbps

Lưu lượng thông tin: Không giới hạn

ĐƠN GIÁ

3.630.000 đ/tháng

Đăng ký

IBM SYSTEM X3650 M5

CPU: 1x Intel® Xeon 10C E5-2630 v4 85W 2.2GHz/2133MHz/25MB

RAM: 1x 16GB

HDD: 2x 600GB SAS

Địa chỉ IP: 01

Hạ tầng mạng/ switch core: 10GB

Băng thông trong nước: 200Mbps up to 1Gbps

Lưu lượng thông tin: Không giới hạn

ĐƠN GIÁ

4.675.000 đ/tháng

Đăng ký

IBM SYSTEM X3750 M5

CPU: 1x Intel® Xeon E5-2640 10Core 2.4Ghz 25M cache 8GT/s DMI, 90W

RAM: 1x 16GB

HDD: 2x 600GB SAS

Địa chỉ IP: 01

Hạ tầng mạng/ switch core: 10GB

Băng thông trong nước: 200Mbps up to 1Gbps

Lưu lượng thông tin: Không giới hạn

ĐƠN GIÁ

5.060.000 đ/tháng

Đăng ký

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ BỔ SUNG

Dịch vụ bổ sung Đơn vị tính Thời gian (Tháng) Đơn giá (Chưa VAT)
01 địa chỉ IP 1IP 1 70,000
Block 08 IP Block 8IP 1 280,000
Không gian máy chủ 1U 1 140,000
200 Mbps trong nước, 10Mbps quốc tế Kênh 1 2,100,000
500Mbps trong nước, 15Mbps quốc tế Kênh 1 4,900,000
1Gbps trong nước, 30Mbps quốc tế Kênh 1 8,400,000
Băng thông n x Gbps (1<n≤10) (3% quốc tế) Kênh 1 11,550,000
10Mbps trong nước 10Mbps 1 180,000
1Mbps quốc tế 1Mbps 1 1,000,000
Công suất điện 50W 1 100,000
Switch, Router Thiết bị (1U, 50W) 1 700,000
Thiết bị khác Thiết bị (<1U, 50W) 1 500,000
Firewall Port 1 350,000
Đường cáp local Đường 1 1,000,000
Đường cáp back-end Đường 1 1,000,000
Quản trị Máy chủ Server 1 1,000,000
Quản trị Máy chủ Mail Server 1 1,000,000
Cài đặt hệ điều hành Lần 1 1,000,000
Cài đặt máy chủ mail Lần 1 1,000,000
Cài đặt bảo mật Lần 1 1,500,000

1. Khuyến mại áp dụng cho khách hàng đăng ký dịch vụ thuê máy chủ dùng riêng và chỗ đặt (Dedicated server) từ ngày 01/01/2021 – 30/09/2021:
– Miễn phí dùng thử 10 ngày đầu tiên
– Trả trước 06 tháng: Chiết khấu thêm tối đa 3% cước tháng dịch vụ hoặc ưu đãi tặng thêm 0.5 tháng sử dụng dịch vụ mỗi kỳ cước.
– Trả trước 12 tháng: Chiết khấu thêm tối đa 5% cước tháng dịch vụ hoặc ưu đãi tặng thêm 01 tháng sử dụng dịch vụ mỗi kỳ cước.
– Trả trước 24 tháng: Chiết khấu thêm tối đa 10% cước tháng dịch vụ hoặc ưu đãi tặng thêm 1.5 tháng sử dụng dịch vụ mỗi kỳ cước.
Lưu ý:
– % chiết khấu trả trước được quy đổi ra giá trị quà tặng tương đương theo quy định.
– Trên đây là bảng giá list niêm yết ( chưa áp dụng triết khấu ) dịch vụ thuê máy chủ và chỗ đặt tại IDC VNPT để khách hàng tham khảo. Quý khách hàng có thể lựa chọn hãng máy chủ trên theo nhu cầu sử dụng hoặc cấu hình hãng máy chủ theo yêu cầu riêng của Quý khách, chúng tôi sẽ thiết lập báo giá khuyến mại chi tiết.
Đối với từng số lượng máy chủ và đối tượng khách hàng, chúng tôi sẽ có những chính sách và ưu đãi đặc biệt dành riêng

2. Những lợi ích khi thuê chỗ đặt máy chủ tại VNPT IDC

– Không bị giới hạn địa chỉ IP tĩnh.

– Quý khách được toàn quyền sử dụng và quản lý máy chủ từ xa hoặc trực tiếp tại các Data Center.

– Tối ưu hóa chi phí ban đầu và chi phí vận hành

–  Hệ thống máy chủ và các thiết bị của bạn được đặt trong các Data Center đạt chuẩn quốc tế, đảm bảo điều kiện vận hành an toàn cho phần cứng máy chủ;

– Khách hàng toàn quyền sử dụng và vận hành máy chủ.

– Khách hàng có thể quản trị máy chủ từ xa hoặc trực tiếp tại Datacenter.

– Hỗ trợ giám sát từ xa.

– Cảnh báo qua SMS, Email.

– Sử dụng phòng staging (phòng trung gian) để tháo lắp và kiểm tra server (thiết bị) khác mà khách hàng thuê không gian của chúng tôi.

– Remote reboot (Warm boot) nếu khách có nhu cầu.

– Remote vào TTDL để cài đặt thiết bị.

– Thay thế và cất giữ tape hàng ngày theo yêu cầu của khách hàng.

– Bảo trì đường truyền.

– Tháo lắp thiết bị mới vào tủ rack (có đầy đủ kết nối như nguồn, mạng cho thiết bị trong tủ).

–  Các Data center đảm bảo bảo luôn sở hữu đường truyền mạng trong nước và quốc tế chất lượng, ổn định lên đến hàng trăm Gbps, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và liên tục 24/24, Uptime 99,99%. Hướng peering kết nối dữ liệu rộng nhất trong các nhà cung cấp/ ISP tại Việt Nam.

–  Hỗ trợ cài đặt đa dạng các hệ điều hành (CentOS, Windows Server, Ubuntu, Debian, Redhat…).

–  Sử dụng riêng 01 IP tĩnh (có thể add on thêm nhiều IP public tùy theo nhu cầu sử dụng).

–  Thiết bị, máy chủ được đặt tại các Data center đạt chuẩn quốc tế, Tier 3 Quốc tế của Uptime Institute.

–  Cung cấp máy chủ chính hãng, mới 100% và không gian chỗ đặt máy chủ trên hệ thống tủ Rack trong trung tâm dữ liệu VNPT Nam Thăng Long, Trung tâm dữ liệu tại tòa nhà internet/VDC đạt tiêu chuẩn thế giới uptime tier III, giúp khách hàng được sử dụng các dịch vụ máy chủ chất lượng nhất.

–  Được bảo mật với hệ thống Firewall, Antispam chuyên nghiệp nhất.

– Hạ tầng mạng với switchcore có khả năng xử lý luồng dữ liệu lên tới 10Gbps, mang đến khả năng mở rộng truy cập nhanh nhất có thể.

– Khách hàng có thể thuê trọn gói một diện tích riêng, được đánh dấu phân vùng rõ ràng và hưởng toàn bộ cơ sở hạ tầng IDC của VNPT Vinaphone, đồng thời có thể tự trang bị thêm tùy nhu cầu sử dụng để vận hành hệ thống của mình.
Để khám phá những ưu điểm nổi trội về công nghệ hạ tầng tại trung tâm dữ liệu datacenter VNPT Nam Thăng Long, Quý khách vui lòng tham khảo tại: https://vnpt-idc.vn/kham-pha-uu-diem-cua-datacenter-vnpt-vinaphone-nam-thang-long/

Với gần mười năm kinh nghiệm là nhà cung cấp dịch vụ cho thuê chỗ đặt máy chủ uy tín tại Hà Nội; VNPT-IDC Chúng tôi hiểu rằng, chất lượng dịch vụ tốt không chỉ về mặt công năng sử dụng mà quan trọng nữa là dịch vụ đi kèm trong quá trình sử dụng, đáp ứng nhanh hay chậm khi phát sinh yêu cầu cho hệ thống? Do vậy chúng tôi đưa vấn đề đảm bảo quyền lợi của khách hàng lên hàng đầu trong quá trình sử dụng:
– Sử dụng thiết bị máy móc của các hãng sản xuất hàng đầu Thế giới, công nghệ được cập nhật liên tục, mới nhất và được các chuyên gia CNTT lành nghề cài đặt.
– Datacenter đạt tiêu chuẩn TIER III quốc tế với nhiều các tính năng nổi bật.
– Quy mô hạ tầng hoàn thiện sẵn sàng ứng phó mọi sự cố.
– Hệ thống làm mát hiệu quả
– Hệ thống an ninh nghiêm ngặt
– Dự phòng 1+1 cho mọi sự cố của thiết bị, nguồn điện cũng như hạ tầng mạng
– Luôn sẵn sàng kết nối đến bất cứ địa điểm nào của khách hàng
– Có đội ngũ kỹ thuật điều hành chuyên sâu, luôn sẵn sàng hỗ trợ 24/7
– Chịu trách nhiệm khắc phục toàn bộ lỗi kỹ thuật thuộc về Datacenter
– Hỗ trợ khắc phục lỗi thuộc quyền quản trị của khách hàng trong quá trình sử dụng
– Hỗ trợ cài đặt các phần mềm ứng dụng
– Tư vấn giải pháp kỹ thuật tối ưu, đề phòng mọi sự cố có thể xẩy ra,
– Cung cấp nhiều tiện ích khi sử dụng dịch
– Luôn phối hợp và tư vấn với khách hàng những vấn đề có thể xẩy ra trong quá trình  sử dụng để khắc phục hoặc dự phòng