Lắp đặt điện thoại cố định số đẹp làm hotline cho doanh nghiệp, tổ chức, cửa hàng…

+   Nổi bật, gây ấn tượng ban đầu tốt hơn so với đối thủ cạnh tranh
+   Tạo đẳng cấp, gây dựng niềm tin (số đẹp thì đi liền với đẳng cấp)
+  Tăng hiệu quả trong các chiến dịch makerting (khách hàng dễ nhớ, làm đẹp card visit, banner quảng cáo, clip quảng cáo…)
+   Xây dựng thương hiệu gắn liền với hotline đẳng cấp, hotline số cố định đẹp này sẽ là 1 phần trong kế hoạch phát truyển thương hiệu của bạn.
+   Khi phân vân giữa 2 công ty, khách hàng có xu hướng bấm vào số cố định đẹp – số điện thoại dễ nhớ hơn.
+   Chi phí đầu tư 1 lần

Chương trình ưu đãi sở hữu số cố định đẹp – xả kho đồng giá  list số đẹp tháng 3,4/ 2022.
024.3398.6868                                     02438.259.666                              0243.6264.888
024.3968.2222                                     0243.9362.999                              0243.7879.777
024.3974.2222                                     0243.8385.999                              0243.9898.666
0243.765.1818                                     0243.6868.999                              0243.9292.888

Quý khách có nhu cầu đăng ký lắp đặt số cố định đẹp VNPT vui lòng liên hệ 0913 399 913 hoặc 0888 541 999 hoặc 02437.335.999 (chỉ giờ hành chính) để được tư vấn chọn số cố định đẹp phù hợp sở thích, phong thủy, ngân sách đầu tư

 BẢNG SỐ CỐ ĐỊNH ĐẸP VNPT  (THAM KHẢO)

LOẠI 1 :  SỐ CAM KẾT CƯỚC
STT      THUÊ BAO    LOẠI TB       GIÁ     CAM KẾT MÃ VÙNG
VIP 5 – cam kết 200,000 VNĐ x 12 tháng. Bảng số tham khảo ( Còn rất nhiều số tương tự )
1 (024)36 890 555  Cố định có dây 1.500.000  Cam kết 200,000  x 12 tháng Hà Nội
2 (024)36 892 555  Cố định có dây 1.500.000  Cam kết 200,000  x 12 tháng Hà Nội
3 (024)36 910 555  Cố định có dây 1.500.000  Cam kết 200,000  x 12 tháng Hà Nội
4 (024)36 950 555  Cố định có dây 1.500.000  Cam kết 200,000  x 12 tháng Hà Nội
5 (024)36 877 555  Cố định có dây 1.500.000  Cam kết 200,000  x 12 tháng Hà Nội
6 (024)36 878 555  Cố định có dây 1.500.000  Cam kết 200,000  x 12 tháng Hà Nội
7 (024)36 879 555  Cố định có dây 1.500.000  Cam kết 200,000  x 12 tháng Hà Nội
8 (024)36 884 555  Cố định có dây 1.500.000  Cam kết 200,000  x 12 tháng Hà Nội
9 (024)36 816 555  Cố định có dây 1.500.000  Cam kết 200,000  x 12 tháng Hà Nội
10 (024)38 644 555  Cố định có dây 1.500.000  Cam kết 200,000  x 12 tháng Hà Nội
11 (024)36 722 555  Cố định có dây 1.500.000  Cam kết 200,000  x 12 tháng Hà Nội
12 (024)36 501 555  Cố định có dây 1.500.000  Cam kết 200,000  x 12 tháng Hà Nội
13  (024)36 502 55  Cố định có dây 1.500.000  Cam kết 200,000  x 12 tháng Hà Nội
14 (024)36 400 555  Cố định có dây 1.500.000  Cam kết 200,000  x 12 tháng Hà Nội
15 (024)36 321 555  Cố định có dây 1.500.000  Cam kết 200,000  x 12 tháng Hà Nội
16 (024)36 432 555  Cố định có dây 1.500.000  Cam kết 200,000  x 12 tháng Hà Nội
17 (024)36 434 555  Cố định có dây 1.500.000  Cam kết 200,000  x 12 tháng Hà Nội
18 (024)36 414 555  Cố định có dây 1.500.000  Cam kết 200,000  x 12 tháng Hà Nội
19 (024)35 424 555  Cố định có dây 1.500.000  Cam kết 200,000  x 12 tháng Hà Nội
20 (024) 39 582 555  Cố định có dây 1.500.000  Cam kết 200,000  x 12 tháng Hà Nội
21 (024)39 588 555  Cố định có dây 1.500.000  Cam kết 200,000  x 12 tháng Hà Nội
22 (024)38 800 555  Cố định có dây 1.500.000  Cam kết 200,000  x 12 tháng Hà Nội
23 (024)38 644 555  Cố định có dây 1.500.000  Cam kết 200,000  x 12 tháng Hà Nội
24 (024)36 432 666  Cố định có dây 2.000.000  Cam kết 200,000  x 12 tháng Hà Nội
25 (024)36 510 666  Cố định có dây 2.000.000  Cam kết 200,000  x 12 tháng Hà Nội
26 (024)36 419 666  Cố định có dây 2.000.000  Cam kết 200,000  x 12 tháng Hà Nội
27 (024)35 567 666  Cố định có dây 2.000.000  Cam kết 200,000  x 12 tháng Hà Nội
28 (024)35 930 666  Cố định có dây 2.000.000  Cam kết 200,000  x 12 tháng Hà Nội
29 (024)35 830 666  Cố định có dây 2.000.000  Cam kết 200,000  x 12 tháng Hà Nội
30 (024)33 984 666  Cố định có dây 2.000.000  Cam kết 200,000  x 12 tháng Hà Nội
31 (024)35 270 666  Cố định có dây 2.000.000  Cam kết 200,000  x 12 tháng Hà Nội
32 (024)33 774 666  Cố định có dây 2.000.000  Cam kết 200,000  x 12 tháng Hà Nội
33 (024)38 474 888  Cố định có dây 3.500.000  Cam kết 200,000  x 12 tháng Hà Nội
34 (024)38 460 888  Cố định có dây 3.500.000  Cam kết 200,000  x 12 tháng Hà Nội
35 (024)35 141 888  Cố định có dây 3.500.000  Cam kết 200,000  x 12 tháng Hà Nội
36 (024)38 267 888  Cố định có dây 3.500.000  Cam kết 200,000  x 12 tháng Hà Nội
37 (024)37 125 888  Cố định có dây 3.500.000  Cam kết 200,000  x 12 tháng Hà Nội
38 (024)36 893 888  Cố định có dây 3.500.000  Cam kết 200,000  x 12 tháng Hà Nội
39 (024)36 923 888  Cố định có dây 3.500.000  Cam kết 200,000  x 12 tháng Hà Nội
40 (024)35 274 999  Cố định có dây 4.500.000  Cam kết 200,000  x 12 tháng Hà Nội
41 (024)35 824 999  Cố định có dây 4.500.000  Cam kết 200,000  x 12 tháng Hà Nội
42 (024)36 454 999  Cố định có dây 4.500.000  Cam kết 200,000  x 12 tháng Hà Nội
43 (024)37 865 999  Cố định có dây 4.500.000  Cam kết 200,000  x 12 tháng Hà Nội
44 (024)38 394 999  Cố định có dây 4.500.000  Cam kết 200,000  x 12 tháng Hà Nội
45 (024)33 751 999  Cố định có dây 4.500.000  Cam kết 200,000  x 12 tháng Hà Nội
46 (024)39 287 999  Cố định có dây 4.500.000  Cam kết 200,000  x 12 tháng Hà Nội
47 (024)35 118 999  Cố định có dây 4.500.000  Cam kết 200,000  x 12 tháng Hà Nội
48 (024)33 958 999  Cố định có dây 4.500.000  Cam kết 200,000  x 12 tháng Hà Nội
49 (024)37 865 999  Cố định có dây 4.500.000  Cam kết 200,000  x 12 tháng Hà Nội
50 (024)36 454 999  Cố định có dây 4.500.000  Cam kết 200,000  x 12 tháng Hà Nội
51 (024)35 574 999  Cố định có dây 4.500.000  Cam kết 200,000  x 12 tháng Hà Nội
52 (024)32 202 999  Cố định có dây 4.500.000  Cam kết 200,000  x 12 tháng Hà Nội
53 (024)33 751 999  Cố định có dây 4.500.000  Cam kết 200,000  x 12 tháng Hà Nội
VIP 4 – cam kết 300,000 VNĐ x 12 tháng. Bảng số tham khảo ( Còn rất nhiều số tương tự )
1 (024)3 367 8866   Cố định có dây 2.000.000  cam kết 300,000  x 12 tháng  Hà Nội
2 (024)3372 8866   Cố định có dây 2.000.000  cam kết 300,000  x 12 tháng  Hà Nội
3 (024)33 87 8866   Cố định có dây 2.000.000  cam kết 300,000  x 12 tháng  Hà Nội
4 (024)36 24 8866   Cố định có dây 2.000.000  cam kết 300,000  x 12 tháng  Hà Nội
5 (024)33 95 8866   Cố định có dây 2.000.000  cam kết 300,000  x 12 tháng  Hà Nội
6 (024)3 373 9988   Cố định có dây 2.500.000  cam kết 300,000  x 12 tháng  Hà Nội
7 (024)376 9988   Cố định có dây 2.500.000  cam kết 300,000  x 12 tháng  Hà Nội
8 (024)3384 9988   Cố định có dây 2.500.000  cam kết 300,000  x 12 tháng  Hà Nội
9 (024)33 94 9988   Cố định có dây 2.500.000  cam kết 300,000  x 12 tháng  Hà Nội
10 (024)35 25 9988   Cố định có dây 2.500.000  cam kết 300,000  x 12 tháng  Hà Nội
11 (024)3 351 8899   Cố định có dây 2.500.000  cam kết 300,000  x 12 tháng  Hà Nội
12 (024)3 394 8899   Cố định có dây 2.500.000  cam kết 300,000  x 12 tháng  Hà Nội
13 (024)3 640 8899   Cố định có dây 2.500.000  cam kết 300,000  x 12 tháng  Hà Nội
14 (024)3 641 8899   Cố định có dây 2.500.000  cam kết 300,000  x 12 tháng  Hà Nội
15 (024)3 685 8899   Cố định có dây 2.500.000  cam kết 300,000  x 12 tháng  Hà Nội
VIP 3 – cam kết 400,000 VNĐ x 12 tháng. Bảng số tham khảo ( Còn rất nhiều số tương tự )
1 (024)35 77 99 88  Cố định có dây 4.000.000  cam kết 400,000 x 12 tháng  Hà Nội
2 (024)35 77 88 66  Cố định có dây 4.000.000  cam kết 400,000 x 12 tháng  Hà Nội
3 (024)33 33 55 77  Cố định có dây 5.000.000  cam kết 400,000 x 12 tháng  Hà Nội
4 (024)33 33 55 33  Cố định có dây 4.000.000  cam kết 400,000 x 12 tháng  Hà Nội
5 (024)33 66 88 55  Cố định có dây 4.000.000  cam kết 400,000 x 12 tháng  Hà Nội
6 (024)33 77 4444  Cố định có dây 5.000.000  cam kết 400,000 x 12 tháng  Hà Nội
7 (0243) 565 5678  Cố định có dây 5.000.000  cam kết 400,000 x 12 tháng  Hà Nội
8 (0243) 577 5678  Cố định có dây 5.000.000  cam kết 400,000 x 12 tháng  Hà Nội
9 (0243) 566 5678  Cố định có dây 5.000.000  cam kết 400,000 x 12 tháng  Hà Nội
10 (0243) 552 5678  Cố định có dây 5.000.000  cam kết 400,000 x 12 tháng  Hà Nội
11 (0243) 568 5678  Cố định có dây 5.000.000  cam kết 400,000 x 12 tháng  Hà Nội
12 (024)32 202 202  Cố định có dây 6.500.000  cam kết 400,000 x 12 tháng  Hà Nội
13 (024)32 303 303  Cố định có dây 6.500.000  cam kết 400,000 x 12 tháng  Hà Nội
14 (024)35 250 250  Cố định có dây 6.500.000  cam kết 400,000 x 12 tháng  Hà Nội
15 (024)35 265 265  Cố định có dây 6.500.000  cam kết 400,000 x 12 tháng  Hà Nội
16 (024)35 330 330  Cố định có dây 6.500.000  cam kết 400,000 x 12 tháng  Hà Nội
17 (024)35 332 332  Cố định có dây 6.500.000  cam kết 400,000 x 12 tháng  Hà Nội
18 (024)35 334 334  Cố định có dây 6.500.000  cam kết 400,000 x 12 tháng  Hà Nội
26 (024)33 832 832  Cố định có dây 6.500.000  cam kết 400,000 x 12 tháng  Hà Nội
27 (024)33 992 992  Cố định có dây 6.500.000  cam kết 400,000 x 12 tháng  Hà Nội
28 (024)32 33 66 77  Cố định có dây 6.500.000  cam kết 400,000 x 12 tháng  Hà Nội
29 (024)32 555 444  Cố định có dây 6.500.000  cam kết 400,000 x 12 tháng  Hà Nội
30 (024)35 131 131  Cố định có dây 6.500.000  cam kết 400,000 x 12 tháng  Hà Nội
31 (024)35 191 191  Cố định có dây 6.500.000  cam kết 400,000 x 12 tháng  Hà Nội
32 (024)35 162 162  Cố định có dây 6.500.000  cam kết 400,000 x 12 tháng  Hà Nội
33 (024)35 230 230  Cố định có dây 6.500.000  cam kết 400,000 x 12 tháng  Hà Nội
34 (024) 3233 3233  Cố định có dây 6.500.000  cam kết 400,000 x 12 tháng  Hà Nội
35 (024)33 747 777  Cố định có dây 6.500.000  cam kết 400,000 x 12 tháng  Hà Nội
36 (024)38 775 775  Cố định có dây 6.500.000  cam kết 400,000 x 12 tháng  Hà Nội
37 (024)33 955 955  Cố định có dây 6.500.000  cam kết 400,000 x 12 tháng  Hà Nội
38 (024)35 259 259  Cố định có dây 6.500.000  cam kết 400,000 x 12 tháng  Hà Nội
39 (024)36 722 722  Cố định có dây 6.500.000  cam kết 400,000 x 12 tháng  Hà Nội
40 (0243) 396 6868  Cố định có dây 6.500.000  cam kết 400,000 x 12 tháng  Hà Nội
41 (024)36 626 626  Cố định có dây 6.500.000  cam kết 400,000 x 12 tháng  Hà Nội
42 (024) 3234 3234  Cố định có dây  8.000.000  cam kết 400,000 x 12 tháng  Hà Nội
43 (024) 3239 3239  Cố định có dây  8.000.000  cam kết 400,000 x 12 tháng  Hà Nội
44 (024) 3237 3237  Cố định có dây  8.000.000  cam kết 400,000 x 12 tháng  Hà Nội
VIP 1- cam kết 1,000,000 VNĐ x12 tháng. Bảng số tham khảo
1 (024)390 44444  Cố định có dây 10.000.000 Sim gphone lắp di động  Hà Nội
2 (024)390 44444  Cố định có dây 10.000.000 Sim gphone lắp di động  Hà Nội
LOẠI 2: SỐ KHÔNG CAM KẾT CƯỚC 
STT THUÊ BAO LOẠI TB GIÁ CAM KẾT  MÃ VÙNG
1 (024) 376 56789  Cố định có dây  19.000.000  Không cam kết Hà Nội
2 (024) 3352 9999  Cố định có dây  32.000.000  Không cam kết Hà Nội
3 (024) 3398 9999  Cố định có dây 52.000.000  Không cam kết Hà Nội
4 (024)33 888 888  Cố định có dây 439.000.000  Không cam kết Hà Nội

Hotline hỗ trợ tư vấn, đăng ký, tìm số theo yêu cầu: 0913 399 913 / 02437 335 999